Sinun Puolella Arvot

Ihmisten Yhdistäminen

Sinun Puolella- kokoaa yhteen tuhansia kannattajia, joiden yhteinen missio on jokaisen perusoikeuksien puolustaminen. Tuomme yhteen eri alojen ammattilaiset ja edellytämme jokaiselta vain aitoa halua puolustaa sinun ja muiden henkilöiden oikeuksia päättää omasta terveydestään. 


Verkostojen Luominen

Yhdistämme valtakunnallisella tasolla kymmeniä tuhansia ihmisiä Sinun Puolella- verkostoihin ja kannustamme avoimeen keskusteluun ja tiedon jakamiseen. Verkostoitumalla saamme paremmin tietoa eri aloilla ja työnantajien alaisuudessa tapahtuvista ilmiöistä, joihin voimme yhdessä pohtia ratkaisuja ja toimia.


Oikeuksien Puolustaminen

Sote-alalla potilaan itsemääräämisoikeuden puolustaminen on periaate, joka ohjaa päätöksentekoa hoitotilanteessa. Edellytämme jokaiselta alan ammattilaiselta kollegiaalisuutta ja kunnioitusta myös alalla työskentelevien oikeuteen päättää terveydestään ilman painostamista, uhkailua tai syrjintää. Tavoitteemme on tuoda tietoisuuteen myös perustuslaillisia sekä säädöksin ja sopimuksiin asetettuja perusoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille.


Tiedon Jakaminen

Sinun Puolella yhdistää ihmisiä ja luo verkostoja, jotka mahdollistavat tärkeän tiedon jakamisen. Kannustamme kaikkia jakamaan arvokkaaksi kokemaansa tietoa median julkaisuista, lainsäätäjien asetuksista sekä lääketieteellisistä tutkimuksista. Kannustamme kaiken jaetun tiedon ja julkaistujen väittämien kohdalla aina kriittiseen ajatteluun ja lähteen luotettavuuden arvioimiseen.