Kirjelmät ja kantelut

Mielipidekirjoitus: Hoitaja potilaan asemassa

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrittelee potilaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluita käyttävänä tai muuten niiden kohteena olevana henkilönä. Näin ollen myös hoitaja tai kuka tahansa muu sote-alan työntekijä on määritelmän mukaan potilas ollessaan kyseisten palveluiden kohteena. Lääkärinvalassa vannotaan: “Kunnioitan potilaani tahtoa.” Mutta entä jos potilaana onkin hoitaja? Joulukuun lopussa 2021...Lue lisää

Mielipidekirjoitus

Millaisen hoitajan, lääkärin tai muun sote-alan ammattilaisen haluaisin itseäni hoitavan? Toivoisin, että hän kuuntelisi ja ymmärtäisi minua, suhtautuisi oireeseen empaattisesti ja vähättelemättä. Toivoisin lisäksi, että minut kohdattaisiin tasa-arvoisena ihmisenä ja itsemääräämisoikeuttani kunnioitettaisiin. Sillä potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja hyvän hoidon antaminen ovat alamme ensisijaisia arvoja, eikä otettujen koronarokotteiden määrä voi vaikuttaa...Lue lisää

Kantelu

Tämä kantelu koskee seuravaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa: Valiokunnan lausunto PeVL 1/2021 vp HE 230/2021 vp Esitän kantelun koskien perustuslakivaliokunnan kyseistä lausuntoa päätöslauselmineen. Kanteluni perusteet jakautuvat kahteen osaan, joista ensimmäinen osa käsittelee covid-19 tautia, sekä nykytietämystämme ko. tautiin tarjotuista rokotuksista. Toinen osa käsittelee perusoikeuksien rajottamisen juridista ulottuvuutta perustuslakivaliokunnan kyseisessä lausunnossa. 1. Hoitajien...Lue lisää