Allekirjoitus

Jo yli 28 000 allekirjoittajaa!

Tule sinäkin mukaan ja allekirjoita. Pakkorokotus on ihmisoikeusasia, joka koskee meitä kaikkia.

(ei osa kirjelmää) Me Sote-ammattilaisina näemme päivittäin rokotehaittoja ja olemme siksi huolissamme niin omasta puolestamme kuin asiakkaidemme puolesta siitä kehityskulusta, jossa vain koronarokotettu ihminen katsotaan kelvolliseksi toimimaan yhteiskunnassa ylipäätään ja erityisesti tartuntatautilain 48a-pykälän tulon myötä missään asiakas- / potilasrajapinnassa tapahtuvassa tehtävässä. Siksi lähetämme tämän avoimen kirjeemme Suomen eduskunnalle ja maamme hallitukselle protestina ja julkilausuttuna kieltäytymisenämme sitoutua tällaiseen laittomaan ja ihmisarvoja syrjivään kohteluun.

KIRJELMÄ ALKAA

Siirry allekirjoittamaan lomake >> https://sinunpuolella.fi/lomake

Arvoisat Suomen eduskunta ja maamme hallitus!

Olemme lukeneet ehdotuksenne tartuntatautilain muutoksesta 48a-pykälän lisäämisellä, jolla mielitte luoda keinotekoisen pakon meidän sotealan ammattilaisten rokottautua työpaikkamme säilyttämiseksi. Emme hyväksy esitystänne.

Te sanotte, että lakimuutos lisäisi asiakas- ja potilasturvallisuutta vähentämällä covid-19-taudin leviämisen riskiä sekä potilaiden ja asiakkaiden luottamusta hoidon turvallisuuteen.

Me tiedämme, että rokote ei estä tartuttamasta tautia. Tutkimusten mukaan myös rokotettu voi sairastua ja levittää tautia. On myös tutkitusti todettu, että rokotteen teho hiipuu muutaman kuukauden kuluessa ja rokotteen teho on täysin yksilöllistä. Useissa maissa korona on levinnyt rokotuskattavuuden lisäännyttyä samassa suhteessa.

Te väitätte, että rokotukset vähentävät hoitohenkilökunnan sairauspoissaoloja.

Me olemme käytännössä nähneet, että rokotuksen ottamisen jälkeen rokotetut ovat usein sairastuneet ja joutuneet sairauslomalle. He ovat olleet joskus pitkiäkin aikoja pois töistä, jolloin muut ovat joutuneet tekemään pidempiä työvuoroja ja silti on ollut vajausta.

Te kerrotte, että Suomessa ja monissa maissa rokotteiden tehoa ja turvallisuutta tutkitaan tarkasti.

Me haluamme tietää mitä tutkimuksia Suomessa todellisuudessa tehdään ja mitä ainesosia rokote sisältää. Fimeassa on tällä hetkellä noin 14 900 käsittelemätöntä haittailmoitusta. Käsiteltyjä haittojakin on noin 5 000, joista noin 4 000 vakavia ja niistä 16.11.2021 mennessä oli 132 sellaisia, joissa kerrotaan potilaan menehtyneen. Rokotusten ja sairauksien syy-yhteyksiä ei selvitetä, eikä rokotehaittoja haluta tunnustaa, vaikka näemme niitä päivittäin sekä omassa elämässämme että työssämme. Rokotteista ei ole pitkän aikavälin tutkimustietoa, joten kukaan ei perustellusti pysty väittämään, että ne ovat turvallisia. Rokote on edelleen kokeellinen vuoteen 2023 asti. Tätä te ette voi kiistää.

Teidän mielestänne muutoksella ei olisi vaikutuksia alan työllisyystilanteeseen tai houkuttelevuuteen.

Me olemme eri mieltä. Suomessa on pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Monessa yksikössä puuttuu joka vuorosta ihmisiä eikä sijaisia saada. Tilanne tulee pahenemaan, mikäli tämä lakimuutos vahvistetaan ja henkilökuntaa pakotetaan pois töistään. Esimerkiksi Oulusta lähetettiin juuri potilas Kuopioon tehohoitoon, koska Oulussa ei ollut riittävästi hoitohenkilökuntaa. Tilat ja laitteet heillä olisi ollut. Muistutammekin, että oikeusministeriö edellyttää, että sääntely ei saa johtaa hoitajapulaan, ja että Suomen kansalla on oikeus hyvään hoitoon.

Vaikka kyse on kokeellisesta rokotteesta, te katsotte voivanne kävellä meidän perustuslaillisten oikeuksien yli toteamalla, että kyse ei ole rokotepakosta eikä perustuslaissa turvattujen oikeuksien ydinalueesta. Väitätte jopa, että kyse on meidän edustamme.

Tässä on nimenomaan kyse perusoikeuksien ydinalueesta ja käytännössä esityksellä pyritään välillisesti samaan lopputulokseen kuin pakkorokotuksella. Kuitenkin myös meillä on oikeus yhdenvertaisuuteen, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja keholliseen koskemattomuuteen sekä oikeus työhön. Näitä oikeuksia ei voi rikkoa oletusten ja ristiriitaisten tilastojen perusteella. Myöskään Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n mukaan pakkorokotukset eivät ole missään olosuhteissa hyväksyttäviä. Lisäksi teidän esityksenne rikkoo Suomea velvoittavan ns. Oviedon sopimuksen 2 ja 5 artiklan vaatimuksia. Ihmisen etu ja hyvinvointi ovat tärkeämpiä kuin pelkkä yhteiskunnan tai tieteen hyöty, ja terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdosta, ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Vapaan tahdon edellytys jää jo käsitteellisesti toteutumatta ja lääketieteellinen toimenpide annetaan tahdosta riippumatta.

Tekin varmasti haluatte, että tarvittaessa ammattitaitoista sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa on riittävästi saatavilla.

Niin mekin.

Me emme hyväksy rokotuspakkoa emmekä tule pakolla rokottautumaan. Me emme myöskään hyväksy rokotuspassia työpaikoille.

Kunnioittaen, me yli 5500 allekirjoittanutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja alan opiskelijaa sekä yli 15000 tukijaamme

Siirry allekirjoittamaan lomake >> https://sinunpuolella.fi/lomake